ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας μας αποτελεί για την εταιρία μας kyriakopoulos-electric θέμα μείζονος σημασίας και θεμέλιο λίθο στη σχέση εμπιστοσύνης στην οποία αποσκοπούμε να δημιουργήσουμε μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη και των υπηρεσιών μας.

Συντάξαμε την παρούσα με την πολιτική απορρήτου που ακολουθούμε προκειμένου να ενημερώσουμε τον επισκέπτη/χρήστη μας πως η εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, η διαχείριση και προστασία των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000, Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ) και προσφάτως ορίζεται από τον GDPR τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680.
Επιπλέον μέσα από τα κατωτέρω αναφερόμενα αποσκοπούμε στην ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη για τον τρόπο που συλλέγουμε στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, το είδος αυτών, τον λόγο για τον οποίο τα συλλέγουμε, ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά και για το πώς φροντίζουμε την διασφάλιση αυτών των δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

1)Σκοπός: Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των υποκειμένων σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για την εξυπηρέτηση των ιδίων και παροχή υπηρεσιών, καθώς και την ενημέρωση αυτών για προσφορές και νέες υπηρεσίες. Μέσω της παρούσας πολιτικής τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους ως προς την πρόσβαση, μεταβολή ή διαγραφής αυτών.

2)Προσωπικά Δεδομένα: Η kyriakopoulos-electric ζητά και λαμβάνει από εσάς μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της μεταξύ μας σχέσης και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Επίσης συλλέγονται και δεδομένα τα οποία οικειοθελώς έχετε γνωστοποιήσει προς την εταιρεία μας.

3)Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων: α)Η kyriakopoulos-electric συλλέγει τα προσωπικά σας στοιχεία:
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας με οποιοδήποτε τρόπο κάνοντας κράτησή επιθυμώντας να μάθετε πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
Όταν κάνετε κράτηση μέσα από τις διαδικτυακές πλατφόρμες κρατήσεων με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Κατά την διαδικασία κράτησης μέσω πλατφόρμας υπεύθυνη προστασίας των προσωπικών είναι η πλατφόρμα κρατήσεων η οποία και μας παρέχει τα προσωπικά σας δεδομένα
Όταν διαμένετε στη ξενοδοχειακή μονάδα μας.
Όταν η εξόφληση των παροχών υπηρεσιών μας γίνεται μέσω πιστωτικής, χρεωστικής κάρτας ή μηχανήματος pos.
β)Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε περιλαμβάνουν:
Το όνομά και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (όπως διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και διεύθυνση e- mail).
Πληροφορίες που απαιτούνται για χρηματοδοτικούς σκοπούς, όπως στοιχεία πληρωμής.

4)Τρόπος χρήσης προσωπικών δεδομένων: Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε:
Για να ικανοποιήσουμε αιτήματά σας (για παράδειγμα, να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας).
Για να διευθύνουμε και να βελτιώνουμε την επιχείρησή μας και τη σχέση μας μαζί σας.
Για να απαντάμε στα ερωτήματά σας.
Για να σας στέλνουμε προσφορές, νέα, ενημερώσεις και νέες υπηρεσίες μας, σύμφωνα με τις προτιμήσεις επικοινωνίας που έχετε επιλέξει και
Για να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις, για να ανταποκρινόμαστε σε νομικές διαδικασίες ή αιτήσεις από κυβερνητικές αρχές για παροχή πληροφοριών.

5)Τρόπος και διάρκεια τήρησης: Τηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε αναγνωρίσιμη μορφή, για όσο χρονικό διάστημα είναι ευλόγως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται και όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις.

6)Ασφάλεια Δεδομένων: Η kyriakopoulos-electric έχει λάβει όλα τα πρόσφορα εκείνα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε όσους (υπαλλήλους / συνεργάτες) είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων.

7)Αποδέκτες Δεδομένων: Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι μόνο εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι της εταιρείας καθώς και τρίτοι συνεργάτες, οι οποίοι μέσω συμβάσεων με την kyriakopoulos-electric έχουν δεσμευτεί για την τήρηση της παρούσας πολιτικής και κυρίως για την μη αντιγραφή, διάθεση, καταστροφή και αλλοίωση των δεδομένων αυτών.

8)Δικαιώματα Υποκειμένου: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα δικαιώματα του Ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει και τον GDPR και συγκεκριμένα το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής. Κάθε σχετικό αίτημα μπορεί να υποβάλλεται μέσω e-mail στη διεύθυνση info@kyriakopoulos-electric.gr . Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στο μέλλον ενημερώσεις, προσφορές και νέα από την εταιρεία μας.

9)Σύνδεση σε άλλες ιστοσελίδες: Μέσω της ιστοσελίδας της kyriakopoulos-electric μπορεί να δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες άλλων εταιρειών. Η kyriakopoulos-electric δεν φέρει έναντι των χρηστών ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

10)COOKIES: Η kyriakopoulos-electric μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο τερματικό του κάθε χρήστη, χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή να λαμβάνουν γνώση προσωπικών αρχείων ή εγγράφων του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες της kyriakopoulos-electric είναι δημοφιλή ή για λόγους marketing. Η kyriakopoulos-electric δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να δηλώσουν την αντίθεσή τους στη χρήση μηχανισμών cookies, σε μια τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Σε περίπτωση που θέλετε να συναινέσετε ή να άρετε τη συναίνεσή σας μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@kyriakopoulos-electric.gr.

11)Τροποποίηση Πολιτικής: Η kyriakopoulos-electric διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική επικαιροποιώντας το παρόν κείμενο προκειμένου να ανταπεξέρχεται στη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση το κρίνει απαραίτητο.